mina mod

Jag har delat upp modellerna jag byggt i två olika kategorier. Läs historierna om mina modeller.

Linkontroll och friflygmodeller
Här finns mina gamla modeller och kopior på gamla modeller från min ungdom.
Här finns även nya som passar under denna rubrik.

RC-flygplan
Alla mina radiostyrda modeller finns här.

Tillbaka till min modellflygsida